Публічний договір купівлі-продажу

Власник Інтернет-сайту (Інтернет-магазину) https://oniks.ua (https://oniks.ua), або уповноважена Власником особа, надалі іменований «Продавець», керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженій кількості фізичних осіб, в подальшому іменований «Покупець», ювелірні вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, годинники всіх видів та аксесуари і біжутерію, а також подібні вироби, в асортименті на умовах цього Публічного договору, що наведені нижче:

1. Терміни, які використовуються в Публічному договорі.

1.1. Публічний договір - договір купівлі-продажу, який встановлює для всіх Покупців, крім тих, кому згідно із законодавством України, надано пільги, однакові умови придбання Товару на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Покупцями

1.2. Публічна оферта - пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі згідно зі ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, які передбачені Публічним договором.

1.3. Акцепт - надання Покупцем повного і безумовного згоди Продавцю на пропозицію укласти Публічний договір на умовах, передбачених Публічним договором, що оформляється:

шляхом замовлення Покупця, здійсненого через корзину замовлення в інтернет-магазині Продавця по веб-адресою https://oniks.ua/ або https://oniks.ua

шляхом замовлення Покупця, здійсненого за допомогою телефонного дзвінка за номером, вказаним в інтернет-магазині Продавця по веб-адресою https://oniks.ua/ або https://oniks.ua

шляхом замовлення Покупця, здійсненого в роздрібних магазинах Продавця

що свідчить про прийняття Покупцем Публічної оферти.

1.4. Товар - ювелірні вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, біжутерія та подібні вироби, а також годинник всіх видів в кількості, асортименті та за ціною, представлені в інтернет-магазині Продавця по веб-адресою https://oniks.ua/ або https://oniks.ua

1.5. Істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини Продавця, після його усунення проявляється знову з незалежних від Покупця причин і при цьому володіє одним з перерахованих нижче ознак:

недолік взагалі не може бути усунутий;

усунення недоліку вимагає більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів;

недолік робить Товар істотно іншим, ніж передбачено Публічним договором.

1.6. Власник Інтернет-сайту (Інтернет-магазину) https://oniks.ua/ і https://oniks.ua

- фізична особа-підприємець Рейтель Деннис Борисович і / або інші фізичні особи-підприємці, які діють на підставі ексклюзивних договорів, укладеного з фізичною особою-підприємцем Рейтелем Деннисом Борисовичем.

2. Акцептування Публічного договору.

2.1. Для Покупця підтвердженням повного і безумовного прийняття Публічної оферти є один з нижчеперелічених способів здійснення замовлення Покупцем, а саме:

2.1.1. замовлення Покупця, здійснений через корзину замовлення в інтернет-магазині Продавця по веб-адресою https://oniks.ua/personal/order/make/ або https://oniks.ua/ua/personal/order/make/

2.1.2. замовлення покупця, здійснене через функціонал «Купити в один клік» в інтернет-магазині Продавця за веб-адресою https://oniks.ua/

2.1.3. замовлення Покупця в інтернет-магазині Продавця, здійснений за допомогою відправки повідомлення на адресу електронної пошти або телефонного дзвінка за номерами, вказаними по веб-адресою https://oniks.ua/contacts/

2.1.4. замовлення Покупця, здійснений в роздрібних магазинах Продавця (способи, передбачені п.п. 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3 і 2.1.4. п. 2.1. Договору, далі по тексту разом або окремо іменуються «Замовлення»).

2.2. З моменту отримання Продавцем Замовлення Публічний договір вважається укладеним без його подальшого підписання.

3. Предмет Публічного договору.

3.1. Продавець зобов'язується передати Покупцеві Товар, який належить Продавцю на праві власності, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та оплатити його в порядку і на умовах, передбачених Публічних договором.

3.2. Основні характеристики Товару містяться в інтернет-магазині Продавця по веб-адресою сайт в описі під кожним відповідним Товаром.

3.3.Виробник залишає за собою право змінювати склад, комплектацію, колірну гаму товару, гарантійний період, технічні характеристики і т.д. Без попереднього повідомлення. Опис товару на сайті може містити неточності.

4. Якість Товару і гарантійний термін.

4.1. Якість Товару відповідає стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до його якості або зразкам (еталонам). Відповідність Товару вимогам законодавства України підтверджується способом та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.2. Продавець надає гарантію на Товар на термін, зазначений виробником відповідного Товару.

4.3. У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного строку недоліків Товару Покупець має право:

4.3.1. на пропорційне зменшення ціни Товару;

4.3.2. на безкоштовне усунення недоліків Товару у розумний строк;

4.3.3. на відшкодування витрат по усуненню недоліків Товару.

4.4. У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного строку істотних недоліків Товару Покупець має право:

4.4.1. на припинення Публічного договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми;

4.4.2. вимагати заміни Товару на такий же або аналогічний, з числа наявних у Продавця.

4.5. Доставка Товару для усунення недоліків в найближчу торгову точку Продавця протягом гарантійного терміну або після закінчення гарантійного терміну здійснюється за рахунок Покупця.

5. Умови доставки Товару.

5.1. Доставка Товару здійснюється способами, які передбачені в інтернет-магазині Продавця по веб-адресою - https://oniks.ua/delivery/ на момент здійснення Замовлення Покупцем.

5.2. Доставка Товару здійснюється по всій території України.

5.3. У разі доставки Товару Продавцем відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе Продавець.

5.4. У разі доставки Товару третіми особами (кур'єрською службою, експедиторської службою і т.п.), відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе відповідне третя особа.

5.5. Продавець зобов'язується відправити Товар Покупцю в такі строки:

5.5.1. протягом 4 (чотирьох) робочих днів з моменту отримання Замовлення в разі наявності Товару на складі у Продавця;

5.5.2. протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з моменту отримання Замовлення в разі оформлення Замовлення Покупця на виготовлення Товару;

5.5.3. протягом 28 (двадцяти восьми) робочих днів з моменту отримання Замовлення в разі оформлення Замовлення Покупця на виготовлення Товару підвищеної складності і / або з тривалим циклом виготовлення;

5.5.4. в інший узгоджений Покупцем і Продавцем термін

5.6. Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту оплати 100 (ста)% вартості Товару будь-який передбачений способом.

6. Ціна та порядок оплати Товару.

6.1. Ціна Товару визначається на підставі цін, зазначених в інтернет-магазині Продавця по веб-адресою https://oniks.ua/ або https://oniks.ua на момент здійснення Замовлення Покупцем і вимагає підтвердження Продавцем після отримання замовлення від Покупця.

6.2. Покупець зобов'язується оплатити вартість Товару в наступному порядку:

6.2.1. в разі наявності Товару на складі у Продавця Покупець зобов'язується сплатити 100 (сто)% вартості Товару в день отримання Товару;

6.2.2. в разі оформлення Замовлення на виготовлення Товару Покупець зобов'язується оплатити до 70 (сімдесяти)% від вартості Товару протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту оформлення Замовлення, інші 30 (тридцять) відсотків від вартості Товару Покупець зобов'язується оплатити в день отримання Товару, до моменту його фактичної передачі.

6.3. Оплата Товару здійснюється Покупцем на підставі виставленого Продавцем рахунку або в інший спосіб узгоджений Продавцем і Покупцем. Всі платежі здійснюються в національній грошовій одиниці України - гривні.

6.4. Оплата Покупцем Товару проводиться одним з наступних способів:

6.4.1. Готівкою;

6.4.2. перерахуванням коштів на поточний рахунок Продавця в банківській установі. Днем здійснення платежу є день зарахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця.

6.4.3. онлайн оплата за допомогою платіжної системы Fondy: можлива оплата картою Visa, Mastercard, а також за допомогою Apple Pay, Google Pay

7. Основні принципи політики повернення та обміну:

7.1. Відповідно до статті 9 Закону України «Про захист прав споживачів» та Додатку № 3 Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів»» ювелірні вироби з дорогоцінних металів належної якості не підлягають обміну та поверненню. Однак Продавець залишає за собою право на власний розсуд приймати Товари, які Покупець бажає повернути. Інші товари належної якості підлягають поверненню протягом 14 днів з моменту придбання.

7.2. Не підлягає поверненню Товар належної якості у якого відсутня бірка, помітно сліди використання й механічні пошкодження. Також не підлягає поверненню Товар, що був виготовлений або дороблений за індивідуальним замовленням.

7.3. Обмін (повернення) Товару здійснюється з урахуванням вимог розділу 4 «Якість Товару і гарантійний термін» та розділу 7 «Правила зберігання і використання» Договору оферти. Порядок обміну або повернення:

7.4. Покупець повинен:

7.4.1. звернутися на гарячу лінію за телефоном, вказаним на сайті або зв’язатися за допомогою месенджерів, розповісти менеджеру про Товар який покупець бажає повернути (обміняти);

7.4.2. узгодити з менеджером можливість та деталі повернення (обміну) Товару;

7.4.3. якщо умови повернення (обміну) погоджено сторонами, домовитися з менеджером про спосіб здійснення операції.

7.5. Обмін (повернення) здійснюється:

7.5.1. за допомогою кур'єрської служби «Нова Пошта» без вказівки післяплати;

7.5.2. повернення із зазначенням післяплати або кур'єру «в руки» не допускається;

7.5.3. витрати зі зворотної доставки (повернення) та повторної відправки оплачує покупець;

7.5.3. обмін виробів можливий на будь-які інші ювелірні вироби, у будь-якій кількості в рамках вартості купленого виробу, або дорожче, але з умовою доплати різниці в вартості;

7.5.4. завдаток на товари, виготовлені на замовлення (або з індивідуальним гравіюванням), у разі відмови клієнта від виробу не повертається.

7.6. Відповідно до законодавства України, гроші, сплачені за Товар повертаються відповідно до форми оплати придбання Товару: або на картку (з урахуванням  платіжної системи,  за допомогою якої, здійснювалась оплата) або готівковими грошовими коштами за місцем отримання Товару (якщо оплата була готівкою).

8. Відповідальність Сторін.

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по Публічного договору Продавець і Покупець несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

8.2. У разі дострокового припинення Публічного договору з ініціативи Продавця до моменту доставки товару Покупцеві, Продавець зобов'язується повернути Покупцю 100 (сто)% попередньої оплати за Товар.

8.3. Продавець і / або Покупець звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань за цим Публічного договору у випадках, коли мають місце обставини непереборної сили (форс-мажор), які виникли після укладення Публічного договору внаслідок дій надзвичайного характеру, які не могли бути передбачені і / або запобігти розумними способами.

8.4. Наявність і тривалість обставин непереборної сили (форс-мажору) мають бути належним чином підтверджені відповідним документом компетентного органу.

9. Термін дії Публічного договору.

9.1. Публічний договір набирає законної сили з моменту його акцептування Покупцем і діє до моменту повного виконання зобов'язань Продавцем і Покупцем.

9.2. Публічний договір може бути достроково припинено:

9.2.1. за взаємною згодою Продавця і Покупця;

9.2.2. з ініціативи Покупця шляхом повідомлення про це Продавця протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання Товару, якщо це не суперечить Закону України «Про захист прав споживачів»;

9.2.3. за рішенням суду;

9.2.4. в разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), що підтверджується відповідним документом компетентного органу.

10. Інші умови.

10.1. Всі суперечки, які виникли в зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов Публічного договору вирішуються шляхом проведення переговорів.

10.2. Спори, які не вдалося врегулювати шляхом проведення переговорів, підлягають розгляду в судовому порядку згідно чинного законодавства України.

10.3. У випадках, не врегульованих даними Публічним договором, Продавець і Покупець керуються чинним законодавством України.

10.4. Недійсність окремих положень Публічного договору не передбачає недійсність Публічного договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Публічний договір міг би бути укладений без включення в нього таких положень.

10.5. Назви статей Публічного договору використовуються виключно для зручності і ніяким чином не впливають на їх зміст і тлумачення.

10.6. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (покупець) повідомлений про включення добровільно наданих Продавцю власних персональних даних до бази персональних даних «Контрагенти».

10.7. Покупець дозволяє Продавцю здійснювати всі дії, які відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» є обробкою персональних даних Покупця, згідно сформульованої мети їх обробки, якої є забезпечення реалізації господарських, цивільно-правових, податкових відносин та відносин у сфері, передбаченої установчими документами, документами бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами та здійснення з такими даними операційної діяльності, яка дозволяє закріпити особа за певним об'єктом в сфері її діяльності відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

10.8. Для досягнення мети обробки бази персональних даних «Контрагенти» Покупець надає дозвіл на здійснення обробки своїх персональних даних в обсязі, що надається їм при укладанні Договору з Продавцем і необхідного для реалізації названої вище цілі.

10.9. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (покупець) з правами, які передбачені Законом України «Про захист персональних даних», ознайомлений.

10.10. Покупець надає свою згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, які включені в базу персональних даних «Контрагенти», виключно з метою, передбачених цим Договором, суб'єктам, пов'язаних з реалізацією цієї мети.

10.11. Покупець надає свою згоду на зберігання своїх персональних даних протягом 75 (сімдесяти п'яти) років.

10.12. Покупець надати їм доступ до персональних даних, які включені в базу персональних даних «Контрагенти», третім особам у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством України, і не вимагає повідомлення про передачу (поширення) персональних даних, які включені в базу персональних даних «Контрагенти» , якщо така передача (поширення) здійснюється виключно з метою, передбаченою цим Договором.

10.13. Претензії від Покупців приймаються Продавцем за адресами роздрібних магазинів або за наступною адресою: м. Хмельницький, вул. Подільська, 41, магазин «Онікс»

10.14. Гарантійний ремонт Товару здійснюється Продавцем за адресами роздрібних магазинів або за наступною адресою: м. Хмельницький, вул. Подільська, 41, магазин «Онікс»Місцезнаходження та реквізити Продавця

Фізична особа-підприємець Рейтель Деннис Борисович

29000, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Подільська, 41

ідентифікаційний номер 3520311073;

р/р UA073052990000026006026000821 в

ПАТ «КБ« ПриватБанк», МФО 305299

відділ турботи про клієнтів: oniks.manager1@gmail.com

для скарг і пропозицій: oniksonline@gmail.com

тел .: 0 (800) 750 775

Ласкаво просимо

Виберіть валюту: